+420 720 115 467 info@akcnisvitidla.cz

Vrácení zboží

 

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má spotřebitel (toto právo se nevztahuje na podnikatele ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na elektronickou adresu: obchod@aulix.cz. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník ve smyslu ustanovení § 1831 občanského zákoníku zaslat nebo předat zboží prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, vhodné pro další prodej. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží a písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (Formulář pro vrácení zboží).

Před vrácením zboží nás, prosím, kontaktujte e-mailem (obchod@aulix.cz) nebo telefonicky (+420 720 115 467), abychom Vaši zásilku očekávali.

Zboží doručte na adresu: AULIX lighting s.r.o., U Náměstí 710, Dolní Břežany 252 41. Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy neneseme odpovědnost. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude přijato.

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám budou bez zbytečného odkladu vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než bude zboží vráceno.

Vedle kupní ceny máte nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, budou vám vráceny náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze budou vráceny na účet, který jste uvedli v zaslaném Formuláři pro vrácení zboží. Nebude-li ve Formuláři uveden žádný účet, mohou být peníze vráceny stejným způsobem, kterým byly přijaty, nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte).

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží k nám hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.